Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık ile kişinin içinde bulunduğu durumun sebepleri açığa çıkarılarak, sorunun daha iyi anlaşılması ve çözümü öğrenerek kullanması amaçlanır.

Bireysel danışmanlık, kişinin kendini tanıması, duygusal zorlanmalarının üstesinden gelebilmesi, kararlar alabilmesi ve kişisel gücünü keşfedebilmesi gibi konularda yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlık hizmetidir. Kişinin kendisine ve olaylara yeni bir pencereden bakmasını ve eskiden göremediği çözüm yollarını görebilmesini amaçlar. Bazen, yaşanmış ve bitmiş, ama etkisi hala devam eden olumsuz yaşam deneyimleriyle (ör; ölüm, boşanma, doğal afetler, şiddet, istismar, aldatılma, kaza, hastalık vb.) baş etmek amacıyla da bu hizmete yönelinebilir.

Bireysel danışmanlığın etkili ve yararlı olması için danışanın bu sürece etkin katılımı oldukça önemlidir. Süreç esnasında danışman ve danışan arasında; danışanın sorunlarının çözümüne ve daha kaliteli bir hayat yaşamasına yönelik insani, iş birliği ve uyuma dayalı, güven temelli bir ilişki kurulur. Bu iş birliği sayesinde danışan belki de ilk defa kendisiyle ilgili birçok şeyi paylaşma ve çözümleme imkânı bulur.

Bireysel danışma yardımı almak

Herkesin hayatında kişisel, sosyal ya da akademik konularda, objektif bir bakış açısına, dinlenilmeye ve farklı yollar bulmaya ihtiyaç duyduğu dönemler olabilir. Özellikle objektif olarak yargılanmadan birilerinin sizi dinlemesi üçüncü bir göz tarafından davranışlarınız konusunda farkında olmadığınız yönlerin size gösterilmesi birçok konunun çözümünün anahtarıdır.

Hangi konularda yardım alabilirim

Yaşam Koçluğu
Öğrenci Koçluğu
Hedef tespiti
Huzurlu ve mutlu bir hayat
Duyguları rahatça dile getirebilmek
Korkulardan kurtulmak
Duyguları kontrol etmek
Kendinizle ve çevrenizle barışık yaşamak
Beyin gücünü etkin kullanmak
Zararlı alışkanlıklarınızı değiştirmek
Empatik düşünebilmek
Fobilerden kurtulmak
Depresyon

 • Panikatak
 • İlişkilerde yaşanan problemler
 • Romantik ilişkide yaşanan çatışmalar
 • Mükemmelliyetçilik
 • Anne- baba-çocuk arasındaki çatışmalar
 • Eşle İlişkide yaşanan problemler (Aldatma, Boşanma, aile hayatına uyum sağlayamama vs)
 • Kardeşle İlişkilerinde yaşanan problemler (kardeş kıskançlığı vs)
 • Meslek Seçimi
 • Yas (bir yakının kaybı) veya ayrılık
 • Öfke Kontrolü
 • Yaşam Evresi Problemleri (meslek seçimi, eş seçimi, emekliliğe alışma vs)
 • Ergenlik Dönemi problemleri
 • Özgüven eksikliği
 • Karar vermede güçlük
 • Yalnızlık
 • Uyum problemleri
 • Kaygı
 • İletişim problemleri
 • Zamanı etkili kullanma
 • Erteleme davranışı
 • Cinsel kimlik problemleri
 • Karşı cinsle ilgili problemler
 • Zorlu yaşam olayları
 • Kendini tanıma
 • Kendini gerçekleştirme
 • Olumsuz benlik algılamaları
 • Olumsuz beden imajı
 • Topluluk önünde konuşamama
 • Etkili ders çalışma yolları
 • Uyku problemi
 • Mutsuzluk ve çökkünlük