Ayrılma-Boşanma-Yas Danışmanlığı

Boşanma, Ayrılık Danışmanlığı

Eşlerin birbirlerine yabancılaşmaya başlaması, anlaşmazlıklar, tartışmalar, ilişkideki gerilimin her geçen gün artması ayrılık fikrinin dile getirilmesine sebep olur. Bu fikir bireylerde korku ve soru işaretlerini de beraberinde getirir. Ebeveynler kimin evden ayrılacağı, iki ayrı evin vereceği maddi sıkıntılar, alıştıkları çift yaşamı rahatından kopma gibi düşüncelerle baş etmek zorunda kalırlar. Çocuklar ise ebeveynlerinin birinden veya kardeşlerinden ayrılması durumunda kiminle kalacağı konusunda kendi içlerinde çatışırlar. Ayrıca bu ayrılık sürecinden kendilerini sorumlu tutarlar ve suçluluk hissi yaşarlar.

Daha fazla oku

Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık ile kişinin içinde bulunduğu durumun sebepleri açığa çıkarılarak, sorunun daha iyi anlaşılması ve çözümü öğrenerek kullanması amaçlanır.

Bireysel danışmanlık, kişinin kendini tanıması, duygusal zorlanmalarının üstesinden gelebilmesi, kararlar alabilmesi ve kişisel gücünü keşfedebilmesi gibi konularda yardımcı olmayı amaçlayan bir danışmanlık hizmetidir. Kişinin kendisine ve olaylara yeni bir pencereden bakmasını ve eskiden göremediği çözüm yollarını görebilmesini amaçlar. Bazen, yaşanmış ve bitmiş, ama etkisi hala devam eden olumsuz yaşam deneyimleriyle (ör; ölüm, boşanma, doğal afetler, şiddet, istismar, aldatılma, kaza, hastalık vb.) baş etmek amacıyla da bu hizmete yönelinebilir.

Daha fazla oku

Çift Danışmanlığı

Çift danışmanlığının amacı, çiftler arasındaki sıkıntılı süreçlere yönelik tüm çatışmaların ele alınarak çiftlerinin sorunun çözümüne etkin bir şekilde katılımının sağlanmasıdır.

Çiftlerin birbirleriyle kurdukları ilişki ve iletişim biçimleri, çift yapısı ve işleyişi bakımından önem taşır. Bu önem kişisel ruhsal yaşantıları açısından da belirleyicidir. Bu ilişki ağının içerisine eşler, çocuklar girer. Çoğu zaman diğer ilişkilerimize kıyasla daha fazla önem taşırlar.

Daha fazla oku

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuk, ergen ve gençler her yaş döneminde bir takım davranış ve uyum sorunları yaşayabilirler. Yaşadıkları bu sorunlar, kendileri kadar çiftleri de zorlar. Çocuk ve ergenlerin karşılaştıkları güçlüklerle baş etmeleri yönünde hem çiftlere hem de çocuk ve ergenlere destek olunur.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı, çocuklarda altını ıslatma, tırnak yeme, sınav kaygısı, kardeş kıskançlığı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul başarısı, ilişki içi çatışmalar, ergenlik bunalımı ve akran grubu sorunların çözümünde başvuracağınız bir hizmettir.

Daha fazla oku

Davranış Bozuklukları

Çocuklar erken dönemden itibaren davranışlarını, bulundukları sosyal ortam ve norma uygun yönde şekillendirmeyi öğrenirler. Sosyal mesajlar aracılığıyla, kendi tutumlarının başkalarını nasıl etkileyeceği yönünde bilgi sahibi olurlar.  Başkalarının ihtiyaç ve duygu durumuna yönelik olarak kendini düzenleyemeyen çocuklar, ilerleyen yaşlarda problem durumlarla karşılaşır.

Kuralları izlemekte, başkalarıyla empati kurmakta zorlanır, karşı tarafın duygusunu anlamlandıramaz ya da hatalı şekilde atıfta bulunur. Çabuk öfkelenir, kavga başlatabilir, kurallara uymaz, başkalarını suçlama ya da yalan söyleme gibi davranışlar sergileyebilir. Kendi ve çevresinin güvenliğini tehlikeye atacak davranışlarda bulunabilir. Davranış bozukluğu olarak adlandırılan bu durum, ileride anti sosyal davranış bozukluğu olarak görülen tablonun önemli bir yordayıcısıdır.

Daha fazla oku