Çift Danışmanlığı

Çift danışmanlığının amacı, çiftler arasındaki sıkıntılı süreçlere yönelik tüm çatışmaların ele alınarak çiftlerinin sorunun çözümüne etkin bir şekilde katılımının sağlanmasıdır.

Çiftlerin birbirleriyle kurdukları ilişki ve iletişim biçimleri, çift yapısı ve işleyişi bakımından önem taşır. Bu önem kişisel ruhsal yaşantıları açısından da belirleyicidir. Bu ilişki ağının içerisine eşler, çocuklar girer. Çoğu zaman diğer ilişkilerimize kıyasla daha fazla önem taşırlar.

Çift ilişkilerinde zaman zaman yaşanan sıkıntılı ve zorlu süreçler bireyleri, hakim olan ilişki biçimleri ile davranış kalıplarının değişimi yönünde bir beklenti içine sokabilirler. Bu talebe yönelik yapılan çift terapisi, her bir üyenin ya da çiftin problem ve beklentilerini göz önüne alarak bunların değerlendirmesini ve sorunun çözümünü çift sistemi içerisinde yapmayı hedefler. Yapılacak müdahaleler bazen bireylere yönelik olabileceği gibi, bazen de tüm çift sistemine yönelik olabilir. Bunu belirleyen problemin niteliği ve bireylerin kişisel ve kültürel yapısıdır.

Çift danışmanlığı kimler faydalanabilir

Çift danışmalığının ilgilendiği alanlar geniştir. Bireysel danışmanlık alanlarda gerektiğinde çift danışmanlığı faydalanabilir. Ama özellikle ikili ilişkilerde sorun yaşayan, ya da yaşadığı sorunlar ikili ilişkilerini ve çift hayatını etkileyen herkes bu danışmanlık yönteminden faydalanabilir.

Çift danışmanlığının ilgilendiği alanlardan bazıları

Evlilik ve ilişki sorunları
Boşanma süreci ve sorunlar
Cinsel sorunlar
Çift döngüsündeki değişiklikler
Ebeveynlik rolleriyle ilgili sorunlar
Kayıp, yas ve travmalar
Ekonomik sorunlar
Kronik ve fiziksel hastalıkların çiftin ilişkisine olumsuz yansıması
Alkol ve madde kullanımı
Çiftlerden birinin evden ayrılması

 • Çift ilişkileri
 • Çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığı
 • Çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğu ve okul problemleri
 • Yeme bozuklukları
 • Yas, kayıp ve travmalar
 • Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
 • Çift yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.)
 • Depresyonu da içeren duygusal bozukluklar
 • Üvey bireyi bulunan çiftlere destek
 • Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri
 • Kendine zarar verici davranış
 • Travma sonrası çocuklara, gençlere ve yetişkinlere destek
 • Göç eden çiftlere destek
 • İş stresi