Çocuk ve Ergen Danışmanlığı

Çocuk, ergen ve gençler her yaş döneminde bir takım davranış ve uyum sorunları yaşayabilirler. Yaşadıkları bu sorunlar, kendileri kadar aileleri de zorlar. Çocuk ve ergenlerin karşılaştıkları güçlüklerle baş etmeleri yönünde hem ailelere hem de çocuk ve ergenlere destek olunur.

Çocuk, ergen ve gençler her yaş döneminde bir takım davranış ve uyum sorunları yaşayabilirler. Yaşadıkları bu sorunlar, kendileri kadar aileleri de zorlar. Çocuk ve ergenlerin karşılaştıkları güçlüklerle baş etmeleri yönünde hem ailelere hem de çocuk ve ergenlere destek olunur.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı, çocuklarda altını ıslatma, tırnak yeme, sınav kaygısı, kardeş kıskançlığı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul başarısı, aile içi çatışmalar, ergenlik bunalımı ve akran grubu sorunların çözümünde başvuracağınız bir hizmettir.

Çocuklar ve ergenler ile yapılan danışmanlıkta amaç, çeşitli yöntemlerle çocuğu tanımak, yaşanan sorunlara olası çözüm yöntemleri konusunda rehberlik etmek, bu süreçte karşılıklı olarak belirlenen şekilde sonraki görüşmeleri planlamaktır.

Bir sorun uzun süre çözülemediğinde çocuğun/ergenin tüm gelişim alanları bu sorundan olumsuz bir şekilde etkilenir ve diğer gelişim alanlarında da farklı sorunlar oluşur. Sorunlar büyümeden yapılabilecek erken müdahale hem çözüm sürecinin kısalmasında hem de başka sorunların oluşumunun önlenmesinde belirleyici rol oynar.

Çocuk ve ergene yönelik danışmanlık hizmetlerinin en önemli yararlarından biri de ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek ve kişiliğin oluşumunu olumsuz etkileyebilecek problemlerin; zamanında ve büyümeden çözülebilmesine ve krizlerle baş ederek atlatılabilmesine imkan sağlamasıdır.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığına Hangi Durumlarda Yararlanılır

 • Utangaçlık
 • Tırnak yeme
 • Altını ıslatma
 • Enkoprezis (dışkı tutma-kaçırma)
 • Alkol ve madde kullanımı
 • Okul başarısı ve sınav kaygısı
 • Arkadaşlık sorunları
 • Sosyal kaygı
 • Mükemmeliyetçilik
 • Depresyon
 • Cinsel kimlik bunalımı
 • Kendine zarar veren davranışlar
 • Sosyal fobi
 • Yaygın anksiyete bozukluğu
 • Titizlik
 • Öfke kontrolü
 • Stresle baş etme
 • Yalnızlık ve toplumdan yalıtım
 • Travma (ölüm, şiddet, istismar, boşanma, hastalık, kaza, ameliyat vb.)
 • Davranış ve uyum problemleri
 • Sosyal beceri eksiklikleri
 • Bağımlılıklar
 • Ders başarısızlığı
 • Çekingenlik ve kendine güvensizlik
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Özel öğrenme güçlüğü
 • İnatçılık
 • Parmak emme
 • Kardeş kıskançlığı
 • Yeme problemleri
 • Konuşma bozuklukları
 • Gecikmiş konuşma
 • Tikler
 • Okul problemleri
 • Öğrenme performansını arttırma vb.

Çocuk, ergen ve gençler her yaş döneminde bir takım davranış ve uyum sorunları yaşayabilirler. Yaşadıkları bu sorunlar, kendileri kadar çiftleri de zorlar. Çocuk ve ergenlerin karşılaştıkları güçlüklerle baş etmeleri yönünde hem çiftlere hem de çocuk ve ergenlere destek olunur.

Çocuk ve Ergen Danışmanlığı, çocuklarda altını ıslatma, tırnak yeme, sınav kaygısı, kardeş kıskançlığı, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, okul başarısı, ilişki içi çatışmalar, ergenlik bunalımı ve akran grubu sorunların çözümünde başvuracağınız bir hizmettir.

(daha&helliip;)