Çift Danışmanlığı

Çift danışmanlığının amacı, çiftler arasındaki sıkıntılı süreçlere yönelik tüm çatışmaların ele alınarak çiftin sorunun çözümüne etkin bir şekilde katılımının sağlanmasıdır.

Çiftlerin birbirleriyle kurdukları ilişki ve iletişim biçimleri, evliliğin yapısı ve işleyişi bakımından önem taşır. Bu önem kişisel ruhsal yaşantıları açısından da belirleyicidir. Bu ilişki ağının içerisine eşler, çocuklar girer. Çoğu zaman diğer ilişkilerimize kıyasla daha fazla önem taşırlar.

Çift ilişkilerinde zaman zaman yaşanan sıkıntılı ve zorlu süreçler bireyleri, hakim olan ilişki biçimleri ile davranış kalıplarının değişimi yönünde bir beklenti içine sokabilirler. Bu talebe yönelik yapılan çift terapisi, her bir üyenin ya da çiftin problem ve beklentilerini göz önüne alarak bunların değerlendirmesini ve sorunun çözümünü çift sistemi içerisinde yapmayı hedefler. Yapılacak müdahaleler bazen bireylere yönelik olabileceği gibi, bazen de tüm çift  sistemine yönelik olabilir. Bunu belirleyen problemin niteliği ve bireylerin kişisel ve kültürel yapısıdır.

Çift terapisinden kimler faydalanabilir

Çift terapisinin ilgilendiği alanlar geniştir. Bireysel danışmanlık alanlarda gerektiğinde çift terapisinden faydalanabilir. Ama özellikle ikili ilişkilerde sorun yaşayan ya da yaşadığı sorunlar ikili ilişkilerini ve çift hayatını etkileyen herkes bu danışmanlık yönteminden faydalanabilir.

Çift danışmanlığının ilgilendiği alanlardan bazıları

 • Evlilik ve ilişki sorunları
 • Boşanma süreci ve sorunlar
 • Cinsel sorunlar
 • Çift döngüsündeki değişiklikler
 • Evebeynlik rolleriyle ilgili sorunlar
 • Kayıp, yas ve travmalar
 • Ekonomik sorunlar
 • Kronik ve fiziksel hastalıkların aile ve ilişkiye olumsuz yansıması
 • Alkol ve madde kullanımı
 • Çiftlern birinin evden ayrılması
 • Çift ilişkileri
 • Çocuk, ergen ve yetişkin ruh sağlığı
 • Çocuk ve ergenlerde davranış bozukluğu ve okul problemleri
 • Yeme bozuklukları
 • Yas, kayıp ve travmalar
 • Duygusal istismar, ihmal ve şiddet
 • Çift yaşamında değişiklikler (iş değişikliği, taşınma vb.)
 • Depresyonu da içeren duygusal bozukluklar
 • Üvey bireyi bulunan çiftlere destek
 • Evlat edinme, üvey ebeveyn/çocuk ilişkileri
 • Kendine zarar verici davranış
 • Travma sonrası çocuklara, gençlere ve yetişkinlere destek
 • Göç eden çiftlere destek
 • İş stresi