NEUROSOUND

Günümüzde Psikolojik ve Kişisel Gelişim danışmanlık kişilerde psikolojik hastalık olsun olmasın, bir ihtiyaç haline gelmiştir. Amacımız davranışlarımızı standart danışma modellerinden farklı olarak kişiye özgü bir yaklaşımla değerlendirmekte ve danışmanlık süreci kişiye göre yapılandırılmaktadır. Danışanlarımıza Depresyon, Anksiyete, Kaygı bozukluğu, Obsesif-kompülsif bozukluk, Sosyal fobi vs. gibi problemleri bütüncül yapılandırılmış testler ve sonuçlara dayanarak, oluşturulan profile göre bütüncül bir ruh sağlığı ve kişisel gelişim danışmanlığı veriyoruz. Geçici değil, kalıcı ve kökten bir iyileşme ve dinginlik hali sağlıyoruz. Çocuk, ergen ve yetişkin ruhsal, psikolojik ve kişisel gelişimi danışmanlığı hizmeti sunmaktayız. Her yaş grubu için sunduğumuz danışmanlık hizmeti ile eğitimde günlük yaşantımıza kadar hayatımızın her alanında sizin yanınızdayız.

Emine Altıay Gelişim Enstitüsü’ nde bilişsel performansı arttırmak ve öğrenme engellerini ortadan kaldırmak için Neurosound Metodunu kullanmaktayız. Neurosound Metodu tıbbi tedavi yöntemi değildir, bir psikoeğitim (psycmeducation) baş etme becerilerini ve uzun süreli destek sistemlerinin harekete geçirilmesinin ve alternatif baş etme yöntemlerinin araştırıldığı bir bilgilendirme ve güçlendirme programıdır. Neurosound çocukların gelişimi, öğrenme ve psiko-sosyal problemlerine, beynimizin nöro-plastisite özelliğinden yararlanarak, çözüm sağlayan yöntemler içermektedir. Gelişim problemleri, öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve çeşitli davranışsal problemler başta olmak üzere oldukça geniş alanda uygulanır.

NERELERDE KULLANILIR

Çocuklarda
Gelişim Problemi

Psikolojik
Problemler

Davranış
Problemleri

Tanılı
Problemler

Vestibüler
Sistem Problemleri

Kişisel
Gelişim

UYGULANAN TESTLER

Sağ Beyin
Sol Beyin Testi

Raven
Zeka Testi

D”
Testi

MOXO Testi
Kurum
Anlaşmalı

Burdon
Dikkat Testi

Görsel
Dikkat Testi

Dikkat
Testi

Temel
Yetenek
Testi

Dikkat
Eksikliği
Testi

Kaygı
Testi

Öğrenme
Güçlüğü
Testi

Özgüven
Testi

TAMAMLAYICI PROGRAMLAR

BİLİŞSEL AKTİVİTE PROGRAMI

İşleyen Bellek, Tepki Hızı, Sözel Beceriler, Mekânsal Algı, Boyama, Kitapları İçerisinde 2400 Aktivite Programı

DUYGUSAL ZEKA
PROGRAMI

Duyguları Tanıma, Kontrol Etme, Kendini İfade Etme Becerileri Geliştirme Programı

AKADEMİK
GELİŞİM PROGRAMI

Sağ Ve Sol Beyni En Yüksek Performansla Kullanmayı Öğretir. İşlem Becerisi, Hafıza, Dikkat, Anlayarak Hızlı Okuma Becerisi Ve Üstün Sınav Performansı İçin

NEURO
FİTNESS PROGRAMI

Tüm Bilişsel Alanlarda Kişiye Özel Dijital Platform. Her Yaşa, Her Seviyeye Uyarlanabilir Beyin Antrenmanı Programı

DENGE
MOTOR EĞİTİMİ

Denge Sistemi Ve İnce Motor Becerileri İle Bilişsel Sistemin Uyumu. Denge Aleti Üzerinde Bilişsel Egzersiz Program

EV
DESTEK PROGRAMI

Neurosound Programları Sonrası Çocukların Bir Yıl Boyunca Dijital Oyunlarla Evden Takibini Ve Bilişsel Gelişimini Sürdüren Platform.