Hizmet Alanlarımız

Danışanlarımızın ihtiyaçları ve taleplerini göz önünde bulunduruyoruz ve beklentilerinin ötesinde hizmet sunmak için çalışıyoruz. Danışanlarımızın taleplerini anlıyor, birlikte hedefler oluşturup strateji geliştiriyoruz. Empatik yaklaşım ile danışanlarımızın yaşam kalitesini artırmalarını sağlıyoruz.

Dönem dönem her bireyin yaşamında inişler çıkışlar, beklenmedik istenmeyen durumlar, olaylar yaşanmaktadır. Bu durumlar, kişinin dünyayı yorumlamasını ve davranışlarını etkilemektedir.

Her türden çiftin çatışmaları fark edip çözmesine ve ilişkilerini geliştirmesine yardımcı olur. Alacağınız destekle, ilişkinizi yeniden inşa etmek ve güçlendirmek veya ayrı yollarınıza gitmek hakkında kararlar verebilirsiniz..

Gelişim dönemlerine ortaya çıkan dinamik gelişimler bedensel, zihinsel, duygusal ve toplumsal alanlarda kendini göstermektedir. Her yön birbiri ile etkileşim içinde bir bütündür.

Boşanma süreci öncesi, sırası ve sonrasıyla bireyler için, içinden çıkılamaz bir durum gibi gözükse de danışmanlık desteği ile süreç daha iyi hale gelebilmektedir.

Çocuklar erken dönemden itibaren davranışlarını, bulundukları sosyal ortam ve norma uygun yönde şekillendirmeyi öğrenirler. Sosyal mesajlar aracılığıyla, kendi tutumlarının başkalarını nasıl etkileyeceği yönünde bilgi sahibi olurlar.

Dil ve konuşma bozuklukları, kişinin konuşulanları anlama ve kendini ifade etme becerilerinden birinde ya da her ikisinde görülen sorunları ifade eder. Dil ve konuşma günlük hayatta sık karıştırılan iki farklı kavramdır.

Çocukların maruz kaldıkları pek çok olumsuz olay duygusal durumlarında çeşitli problemler meydana getirmektedir. Bunun bir sonucu olarak ise çocuğun akademik, psikolojik ve sosyal gelişimi olumsuz etkilenmektedir.

Akademik gelişim programı; dikkat ve odaklanma becerileri, anlayarak hızlı okuma, hafıza, işlem hızı, sağ ve sol beyin aktivasyonu gibi akademik başarı için gerekli becerileri kazandırmak amacıyla hazırlanmış bir programdır.

Sistem tüm duyu sistemlerini bir arada kullanarak duyuların bütünlenmesi yoluyla bilişsel gelişimi tamamlamaktadır.